Tải App
     
Japan
Giao Hữu Quốc Tế 19:25 23/09/2022
America

BLV: Võ Thần Triệu Vân
Thời gian còn lại
0 Ngày
0 Giờ
0 Phút
0 Giây

Japan - America

BLV: Võ Thần Triệu Vân
Bắt đầu phát trực tiếp 23/09/2022 19:25

Tham gia để nhận link bóng full HD

Tham gia

Tham gia để nhận link bóng full HD

Tham gia

Chat ngay

Trận Hot

Giao Hữu Quốc Tế
Hàn Quốc
18:00 27/09/2022
BLV: Hiệp Sĩ Bàn Kèo David
Cameroon
Giao Hữu Quốc Tế
Nhật Bản
18:55 27/09/2022
BLV: Tể Tướng Toby
Ecuador
Giao Hữu Quốc Tế
Việt Nam
19:00 27/09/2022
BLV: Văn Thái Sư
Ấn Độ
Giao Hữu Quốc Tế
Indonesia
20:00 27/09/2022
BLV: Hoàng Tử Bảnh BK
Curacao
Giao Hữu Quốc Tế
Senegal
21:30 27/09/2022
BLV: Tể Tướng Toby
Iran

Lịch phát sóng

Giao Hữu Quốc Tế
Hàn Quốc
BLV: Hiệp Sĩ Bàn Kèo David
18:00 27/09/2022
VS
Cameroon
Giao Hữu Quốc Tế
Nhật Bản
BLV: Tể Tướng Toby
18:55 27/09/2022
VS
Ecuador
Giao Hữu Quốc Tế
Việt Nam
BLV: Văn Thái Sư
19:00 27/09/2022
VS
Ấn Độ
Giao Hữu Quốc Tế
Indonesia
BLV: Hoàng Tử Bảnh BK
20:00 27/09/2022
VS
Curacao
Giao Hữu Quốc Tế
Senegal
BLV: Tể Tướng Toby
21:30 27/09/2022
VS
Iran
Giao Hữu Quốc Tế
UAE
BLV: Hoàng Tử Bảnh BK
22:00 27/09/2022
VS
Venezuela
Giao Hữu Quốc Tế
Canada
BLV: Hiệp Sĩ Bàn Kèo David
23:00 27/09/2022
VS
Uruguay
Giao Hữu Quốc Tế
Tunisia
BLV: Văn Thái Sư
01:30 28/09/2022
VS
Brazil
UEFA Nations League
Russia
01:45 28/09/2022
VS
Israel
UEFA Nations League
Switzerland
01:45 28/09/2022
VS
Czech Republic

Trực tiếp Japan vs America – 23/09/2022 – Giao Hữu Quốc Tế – Vuasanco

UEFA Nations League
01:4527/09/2022
01:4527/09/2022